BSD Licenc

A HupWiki-ből...

(BSDL szócikkből átirányítva)

A BSD licenc

Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.

A forrás- és bináris formában történő terjesztés, módosítással, vagy anélkül akkor engedélyezett, ha a következő feltételek teljesülnek:

1. A forráskód terjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot.

2. Bináris formában történő terjesztéskor reprodukálni kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát, a következő nyilatkozatot a dokumentációban, valamint a csomaggal biztosított egyéb anyagokat.

3. Ennek a szoftvernek a szolgáltatásait vagy használatát említő összes hirdetési anyag a következő köszönetnyilvánítást kell, hogy tartalmazza:

Ez a termék a University of California, Berkeley és külső munkatársai által fejlesztett szoftver.

4. Sem az egyetem neve, sem pedig a külső munkatársainak neve előzetes írásbeli engedély nélkül nem használhatók fel a szoftverből származtatott termékek hitelesítésére, vagy reklámozására.


EZT A SZOFTVERT AZ EGYETEM IGAZGATÓTANÁCSÁNAK A TAGJAI ÉS A KÜLSŐ MUNKATÁRSAK ÚGY BIZTOSÍTJÁK, AHOGY VAN, ÉS SEMMILYEN NYÍLT VAGY BURKOLT GARANCIA - BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMATOSSÁGOT - NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ. AZ EGYETEM IGAZGATÓTANÁCSÁNAK TAGJAI ÉS A KÜLSŐ MUNKATÁRSAK NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, PÉLDAADÓ VAGY SZÜKSÉGSZERŰ KÁROKÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, ÜZEMKIESÉST, ADATVESZTÉST, ELMARADT HASZNOT VAGY ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KÖVETKEZETT BE, VALAMINT A FELELŐSSÉG BÁRMILYEN ELMÉLETÉVEL AKÁR SZERZŐDÉSBEN, AKÁR OKOZOTT KÁRBAN (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYEBET), AKKOR IS, HA AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMET.