Szerkesztő:Gyu

A HupWiki-ből...

(Változatok közti eltérés)
(Cool!)
87. sor: 87. sor:
* http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/sql-altertable.html
* http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/sql-altertable.html
 +
 +
* Duplikátum rekordok kitörlése
 +
    DELETE FROM tabla where exists ( SELECT id FROM tabla tm WHERE tm.id=tabla.id AND tm.oid>tabla.oid) ;
=3Ware=
=3Ware=

A lap 2013. január 8., 02:48-kori változata

Lásd weblapom.A Firkapapírom:

Tartalomjegyzék

Egyéb

 • syslog-ng.conf részletek:
options {
...
    use_dns(persist-only);
    dns_cache_hosts(/etc/hosts);
...
};
source smcast { udp(ip(225.0.0.1)); };
source s_udp { udp(); };
destination dp_tty24 { program("/usr/bin/lwatch -i- -o/dev/tty24"); };
destination df_netlog { file("/var/log/net/$HOST/$YEAR-$MONTH.log"); };
filter f_myhosts { netmask(ip.cim.vala.hol/nm); };
log { source(s_all); filter(f_myhosts); destination(df_netlog); };
 • mailq takarítás feladó alapján:
mailq | grep -E '^[a-fA-F0-9]+\*?.*johndacosta.*\@yahoo.com.hk' \
| cut -c 1-11 | while read x ; do postsuper -d $x ; done
 • mailq takarítás címzett alapján:
mailq | perl -e 'while (<>) { chop ; if ( ($n)= ($_ =~ m/^([0-9A-F]+)\*?\s*/) ) { $qid=$n ; } \
elsif ( defined($qid) and $_ =~ m/^\s+([a-zA-Z0-9+-]+)\@aol.com/ ) { print $qid."\n" ; undef $qid; } \
elsif ( $_ =~ m/^$/ and defined($qid) ) { undef $qid ; } } ' \
| while read qid ; do postsuper -d $qid ; done
 • mailq takarítás címzett és feladó egyezés egyszerre megkövetelésekor:
mailq | perl -e 'while (<>) { chop ; if ( ($n,$m)= ($_ =~ m/^([0-9A-F]+)\*?\s* .* (\S+\@\S+)\s*/) ) { $qid=$n ; $from=$m; } 
elsif ( defined($qid) and $_ =~ m/^\s+foo\@bar\.hu/ ) { print $qid."\n" if ( $from =~ m/^foo2\@bar2\.hu$/) ; undef $qid; } 
elsif ( $_ =~ m/^$/ and defined($qid) ) { undef $qid ; } } ' \
| while read qid ; do postsuper -d $qid ; done
 • VIM regexp:
:s/^\(\d\+\)/\=eval(submatch(1)-128)/
:s/\.1\.\(\d\+\)\( \|$\)/\=".2.".eval(submatch(1)-128).submatch(2)/g

SSL

 • certifikát megtekintése:
openssl x509 -in file.pem -noout -text
 • csr megtekintése:
openssql req -noout -text -in file.csr
 • certifikátról leszedni a jelszót (apache, cyrus, postfix, stb. miatt):
openssl rsa -in newreq.pem -out wwwkeyunsecure.pem

SQL

 • Unique constraint hozzáadás
  CREATE UNIQUE INDEX name ON table (column [, ...]);
 • Foreign key hozzáadás
  ALTER TABLE table ADD CONSTRAINT constraintname FOREIGN KEY (key) REFERENCES table(column) ;
 • NOT NULL constraint hozzáadás

psql:

  ALTER TABLE table ALTER COLUMN column SET/DROP NOT NULL ;

Orákel:

  ALTER TABLE table MODIFY (column [NOT] NULL) ;
 • DEFAULT érték hozzáadás
  ALTER TABLE table ALTER COLUMN column SET/DROP DEFAULT expr ;
 • Duplikátum rekordok kitörlése
  DELETE FROM tabla where exists ( SELECT id FROM tabla tm WHERE tm.id=tabla.id AND tm.oid>tabla.oid) ;

3Ware

//opal> info c0 u0 status
/c0/u0 status = DEGRADED

//opal> /c0/p1 show

Port  Status      Unit  Size    Blocks    Serial
---------------------------------------------------------------
p1   DEGRADED     u0   298.08 GB  625134827   3QF00NLR   

//opal> /c0/p2 show

Port  Status      Unit  Size    Blocks    Serial
---------------------------------------------------------------
p2   OK        u0   298.08 GB  625134827   3QF00NP4   

//opal> maint remove c0 p1 
Exporting port /c0/p1 ... Done.

//opal> rescan
Rescanning controller /c0 for units and drives ...Done.
Found the following unit(s): [none].
Found the following drive(s): [/c0/p1].

//opal> maint rebuild c0 u0 p1
Sending Rebuild-Start request to /c0/u0 on 1 disk(s) [1] ... Done.

//opal> info c0 u0

Unit   UnitType Status     %Cmpl Port Stripe Size(GB) Blocks
-----------------------------------------------------------------------
u0    RAID-5  REBUILDING   5   -   64K   894.038  1874933760 
u0-0   DISK   OK       -   p0  -    298.013  624977920  
u0-1   DISK   DEGRADED    -   p1  -    298.013  624977920  
u0-2   DISK   OK       -   p2  -    298.013  624977920  
u0-3   DISK   OK       -   p3  -    298.013  624977920  

Java Daemon

1. Lépés: Java Daemon Wrapper:

 • $1 logfile
 • $* a többi
cat <<'END' >$(which java)dw
#!/bin/bash

exec 2>>$1 >>$1
shift
exec ${0%/*}/java $*
END

chmod +x $(which java)dw

2. lépés: Feltételezett értékek

LOGFILE=PATH_TO_USER_WRITEABLE_LOGFILE
PIDFILE=PATH_TO_USER_WRITEABLE_PIDFILE
DAEMON_ARGS="args to java daemon"
USER=USERNAME_TO_RUN_DAEMON
GROUP=GROUPNAME_TO_RUN_DAEMON
DESC="Service DESCRIPTION"
NAME=SERVICENAME

3. lépés: Az initscript elkészítése, az izlésünknek megfelelően

cp /etc/init.d/skeleton /etc/init.d/$NAME
cat <<END | ed /etc/init.d/$NAME
/^DESC
d
i
DESC="$DESC"
.
w
1
/^NAME
d
i
NAME=$NAME
.
w
1
/^DAEMON=
d
i
DAEMON=$(which javadw)
EXEC=$(which java)
.
w
1
/^DAEMON_ARGS=
d
i
DAEMON_ARGS="$LOGFILE $DAEMON_ARGS"
RUSER=$USER
RGROUP=$GROUP
.
w
1
/^PIDFILE=
d
i
PIDFILE=$PIDFILE
.
/start-stop-daemon --start.*--test
s/--quiet.*--test/--quiet --group \$RGROUP --chuid \$RUSER --pidfile \$PIDFILE --exec \$EXEC --test/
w
/start-stop-daemon --start
s/--quiet.*/--quiet --group \$RGROUP --chuid \$RUSER --make-pidfile --background --pidfile \$PIDFILE --exec \$EXEC -- \\\\/
w
/start-stop-daemon --stop.*--oknodo
.,+s/^/#/
w
/rm -f .PIDFILE
s/rm/[ -d \/proc\/\$(cat \$PIDFILE) ] || rm/
w
END
Személyes eszközök