Utasításkészlet

A HupWiki-ből...

Egy adott környezet által értelmezhető utasítások összessége.

Például egy CPU esetén: a CPU által értelmezhető opkódok összessége.

Minden architektúrának van saját utasításkészlete, esetleg azonos architektúra különböző processzorai között lehet különbség, például opcionális utasításkészletek terén.

vagy

utasításkészlet = utasításrendszer

(INSTRUCTION SET, INSTRUCTION REPERTOIRE, INSTRUCTION SYSTEM)

Egy adott számítógép vagy programnyelv utasításainak összessége.

Az utasításlistában szereplő utasítások funkciójuk alapján az alábbi főbb csoportokba sorolhatók:

  • Az aritmetikai utasításokkal számtípusú adatokon végeztethetők el műveletek. A számábrázolásnak megfelelően többféle változatuk lehet, pl. fixpontos, lebegőpontos, decimális.
  • A vezérlésátadó utasításokkal érhető el, hogy az utasítások végrehajtási sorrendje eltérjen azok tárolási sorrendjétől. Ezek az utasítások lehetnek feltételesek (azaz valamilyen feltétel (pl. reláció) teljesülésétől függően adják át a vezérlést egyik vagy másik utasításra) és lehetnek feltétel nélküliek.
  • A ciklusutasítások ciklikus algoritmusok végrehajtásában játszanak szerepet, pl. növelik valamilyen indexregiszter tartalmát, ezen keresztül módosítják bizonyos utasítások címeit abból a célból, hogy az egymás után következő ciklusokban a gép egy adattömb egymást követő elemeivel végezze el a műveleteket és számlálják egy regiszter tartalmának inkrementálásával a ciklusok számát.
  • A kiviteli/beviteli utasítások az adatoknak a gépbe történő bevitelét, kiírását, illetve a kihelyezett perifériák (online berendezések) adatforgalmának vezérlését végzik.
Személyes eszközök