Unix parancsok HOGYAN

A HupWiki-ből...

Tartalomjegyzék

Licenc

Copyright (c) 2004 by Dudás László (iceheart@irj.hu)

Ez a dokumentum szabadon másolható és terjeszthető a GNU GPL terjesztési feltételei szerint.

Bevezetés

A UNIX rendszerek kezeléséhez (megértéséhez) néhány alapvető fogalommal nem árt tisztábban lenni. Ezek a shell és a stdio. Természetesen a fájlok és könyvtárak mibenlétének ismerete is kötelező érvényű. Vágjunk is bele.

Kapcsolók

(pontosvessző) Sor vége. Ez után egy új parancsot adhattunk ki. Így kiadhatunk egymás után több parancsot is egy sorban.


> Egy parancs (program/script) kimenetét egy adott fileba irányítja, úgy, hogy annak tartalmát felülírja.

Például:

$ echo aranyalma > 1.txt

Ebben az esetben az 1.txt tartalma az "aranyalma" szó lesz. Ellenőrizuk le

$ cat 1.txt
aranyalma
$

>> Egy parancs (program/script) kimenetét egy adott fileba irányítja, úgy hogy annak tartalmához hozzáfűzi.

Például:

$ echo aranyalma >> 1.txt; echo aranyalma >> 1.txt

Ebben az esetben az 1.txt tartalma az aranyalma szo lesz, kétszer új sorban.

Ellenőrizzük:

$ cat 1.txt
aranyalma
aranyalma
$

| (pipe (csővezeték)) A helyes fordítása a pipe szónak ebben az esetben a vezető lenne. Átvezeti az egyik processz stdout-ját a másik program stdin-jére. Viszont az stderror ez esetben a képernyőre íródik (van megoldás ennek az elkerülésére is de ezt majd később).

Például:

$ ps ax | wc -l

A ps ax kilistáza a futó processzeket a képernyőre, a wc -l pedig egy adott file/adatfolyam sorainak számát számolja össze. Így a ps ax kimenete átadódik a wc -l -nek. Ez esetben mindegy, hogy a wc miről próbál olvasni, minden stdin (bemenet) helyett az ps ax kimenetet (stdout) kapja. Egyedül a stderror kerül a képernyőre. Ami adott esetben egy szám lesz.

Képernyőparancsok

echo: Jelentése visszhang. Ennek megfelelően az utána jövő karakter sorozatot adja az alapértelmezett stdout-ra.(bővítendő)

clear: A képernyőt törli. Hasznos ha pl. nem akarjuk, hogy mások is lássák mit csináltunk..

File, link, és könyvtár kezelő parancsok

awk: mintakereső és feldolgozó nyelv

pwd: (print working directory) Az éppen aktuális könyvtárral tér vissza. (ahol vagyunk.)

cat: (concatenate) fileokat fűz össze vagy stdin-t az stdout kimenetre. Hibás magyarázása a file felolvasás (kétségtelen erre is alkalmas), de az eredeti szerepe az összefűzés.

Például:

cat file1 file2 > fileossze

cd: (change directory) könyvtár váltás

chgrp: (Change Group)egy file tulajdonos csoportját modosíthatod vele

chmod: (Change mod) egy állományhoz való hozzáférési jogot módosíthatod vele

chown: (Change Owner) az állomány tulajdonosát, és tulajdonos csoportját modosíthatod

chroot: (Change root)a továbbiakban "gyökérkönyvtárnak" használt útvonalat adhatod meg

cmp:

comm:

csplit:

cut: szövegműveletek (pl. oszlopok kiválasztása, stb.)

cp: (copy) fileok másolása

dd: konvertálás/másolás

df: (Disk Free) Partíciók méretéről ad információt. -h opcióval emberségesebb számokkal kiló / mega / giga byte ra váltott értékeket ad.

dir: Általában ez egy symlink az ls-re...

du: (Disk Used) Lemez hely foglalás. Könyvtáronként -a opcióval file onként -h opció mint a df nél...

grep:

find: (find) File keresésére alkalmas kis eszközöcske

ls: (list) az aktuális könyvtár állományainak kilistázása...

mkdir: (make directory) könyvtár létrehozás

mv: (move) File mozgatás (áthelyezés)

pwd: (print working directory) Az aktuális könyvtár nevével, és elérési utjával tér vissza

rm:(remove) File vagy könyvtár törlése

split: (split)File darabolása.

Process kezelő parancsok

CTRL+C: Az aktuális folyamat leállítása

CTRL+D: Kijelentkezés az aktuális folyamatból

CTRL+Z: Az aktuális folyamat szüneteltetése és háttérbe küldése

bg: (background) Az aktuális shell alatt elindított folyamatok háttérbe futtatása

fg: Az aktuális shell alatt elindított folyamatok előtérbe hozása

jobs: Az aktuális shell alatt elindított folyamatok listázása

kill: Adott folyamat különböző típusú leállítása

killall: Adott karaktersorozatot tartalmazó folyamatok leállítása egyszerre

ps: Futó folyamatok listázása

stop: Az aktuális shell alatt elindított folyamat leállítása.

top: Rendszerdiagnosztikai eszköz (uptime & ps ax interaktív megjelenítése)

wait: Az aktuális shell alatt háttérben futtó folyamat befejezéséig nem ad promtot.

Felhasználó (user) kezelő parancsok

finger:Bejelentkezett felhasználók, és az általuk használt folyamatok listázása

mesg: Write parancsal küldött üzenetek fogadásának engedélyezése.

w: Bejelentkezett felhasználók, és az általuk használt folyamatok listázása

who: Bejelentkezett felhasználók, és az általuk használt folyamatok listázása

write: Üzenet küldése egy másik adott terminálra.

Hálózati parancsok

host:

/sbin/ifconfig: ipcímet mutatja meg user modban

ifconfig: Hálózati eszközök konfigolására szolgáló parancs.

ping:

whois:

Egyéb parancsok

cal: Naptár előhívása.

calendar: Calendárium meghívása.

Személyes eszközök