SQL

A HupWiki-ből...

Az SQL a Structured Query Language angol szavakból képzett betűszó. Jelentése: Strukturált lekérdezőnyelv.

Célja az erre alkalmas adatbázisszerverrel (SQL szerver) való adatkereséshez, lekérdezéshez, módosításhoz illetve az adatbázis szerkezetének módosításához szükséges parancskészlet leírása.

Az IBM mérnökei fejlesztették ki, 1976-ban jelentették meg.

Az SQL-utasításokat három csoportba sorolhatjuk:

  • DML: Data Manipulation Language, azaz adatmódosító utasítások (pl.:select,insert,delete,...)
  • DDL: Data Definition Language, azaz adat(szerkezet) definiáló utasítások (pl.:create,alter,drop,...)
  • DCL: Data Control Language, azaz adat(hozzáférés) vezérlő utasítások (pl.:grant, begin transaction, commit transaction,...)

Több 'tájszólása' alakult ki, sok gyártó alakított az eredeti elképzelésen a saját koncepciójának megfelelően. Próbálták szabványosítani több-kevesebb sikerrel, jelentős előrelépés volt az SQL92 szabvány.

Személyes eszközök