ISDN

A HupWiki-ből...

I( Integrated )Integrált
S( Services )Szolgáltatású
D( Digital )Digitális
N( Network )Hálózat

Az ISDN jellemzője, hogy egymástól teljesen különböző távközlési szolgáltatások összefoghatók egyetlen rendszerben. Egyidejűleg különböző beszéd és nem beszéd (pl. kép vagy más adat) típusú információk nagy mennyiségben továbbíthatók egy hálózaton, egyetlen hálózati csatlakozási pont kialakításával. Minden információ - még a beszéd is - egységesített formátumban, digitális jelfolyamként kerül továbbításra, mely jobb átviteli minőség, alacsonyabb hibaarány, és nagyobb átviteli sebesség elérését teszi lehetővé. A szolgáltatás olyan területen nyitható, ahol digitális központ, illetve digitális átviteltechnikai berendezések üzemelnek. Az ISDN további előnye, hogy az előfizetői csatlakozásokhoz átviteli közegként felhasználhatóak a meglévő rézvezetőjű kábelek, ha azok teljesítik a szükséges minőségi előírásokat. Ha a mérési eredmény nem megfelelő, úgy új vonal kiépítése nélkülözhetetlen. Az ISDN által megvalósított egységes hálózati struktúra alapján többfunkciójú végberendezések alkalmazására nyílik mód. Jelentős szerepet tölt be a személyi számítógép, melybe egy ISDN kártya beépítése, és egy megfelelő szoftver telepítése és installálása után, szinte valamennyi ISDN szolgáltatás elérhetővé válik.

Személyes eszközök