Fordítás HOGYAN/Stílus

A HupWiki-ből...

Bevezetés
Helyesírás
Nyelvhelyesség
Stílus
Szavak és kifejezések
Gyakori hibák
Technikai részletek
Külső hivatkozások

Tartalomjegyzék

Az általában használandó stílust nehéz pontosan meghatározni. A cél mindenesetre az, hogy a szöveg hétköznapi, közérthető nyelvezetet használjon pontos és gördülékeny fogalmazásban.

Idegen vagy idegen eredetű szavak

A jó stílushoz hozzátartozik, hogy lehetőleg ne vegyünk át és ne is építsünk be idegen szavakat, tehát a magyarban eddig még nem létező fogalmakat próbáljuk meg létrehozni (ez persze általában nem a fordító feladata), és ne terheljük meg a fordítást felesleges idegen kifejezésekkel sem.

Példák:

 adminisztrál –> felügyel 
 applikáció –> alkalmazás 
 dekódolás –> visszafejtés 
 font –> betűkészlet, betű 
 generál –> előállít 
 implementáció –> megvalósítás 
 komponens –> összetevő, elem 
 link –> hivatkozás 
 metódus –> eljárás, módszer 
 opcionális –> választható 
 permanens –> állandó 
 script –> parancsfájl 

Ne essünk át azonban a ló túlsó oldalára, a magyarítás soha ne menjen az érthetőség rovására.

Az olvasó megszólítása

Igen sok módja van annak, hogy az olvasóhoz szóljunk, bizonyos lépések elvégzésére kérjük, vagy elvégezzük vele együtt. Némelyiket elég könnyű, némelyiket viszont körülményes, erőltetett több száz oldalon keresztül vinni.

  • kattints ide (tegeződő)
  • kattintson ide (magázódó)
  • tessék ide kattintani :-)
  • ha ide kattint (személytelen)
  • ide kattintva (személytelen)
  • most ide kattintok (figyelj, én vagyok a nagy bűvész)
  • kattintsunk ide (T/1 felszólító)
  • ide kattintunk (T/1 kijelentő, ez is kicsit bűvész-hangulatú)
  • ...

Megbeszéltük, és abban maradtunk, hogy a súgók és dokumentációk fordításánál az újságírásban is bevett többes szám első személyű, lehetőség szerint felszólító módú alakot részesítjük előnyben. Tehát se nem tegezzük, se nem magázzuk az olvasót, hanem kezét fogva végigvezetjük a lépéseken, közben persze sugallva, hogy neki kell ténylegesen végrehajtania a műveleteket. Dokumentációkban is magázunk. FIXME (Természetesen ezen felszólító mondatok végére pontot teszünk, véletlenül sem felkiáltójelet.)

 Kattintsunk ide. Ekkor megjelenik egy ablak, mely közli velünk, hogy...
 Ha ezt meg ezt szeretnénk, kattintsunk ide. Ha ki akarunk lépni, nyomjuk le az Escape billentyűt...

Az előzővel szorosan összefügg az a szabály, hogy minden esetben a lehető legszemélytelenebb alakot kell választani. Ez nem csak az angolban igen gyakori birtokos szerkezetekre vonatkozik (pl.: your computer = a számítógép), hanem lehetőség szerint az igei szerkezetekben is a teljesen személytelen alakot kell választani (pl.: „Then you can set new options.” = „Ekkor új beállításokat is meg lehet adni.”). Ha ilyen típusú szerkezet nem használható, akkor lép életbe a többes szám első személy törvénye (pl.: „Kattintsunk az OK gombra.”).

-ás, -és

A stílus körébe tartozik az az általános szabály is, mely szerint a nem teljes mondat értékű igei szerkezetek főnevesítve fordítandók. Ezt a szabályt követjük magának a programnak a fordításakor is (például Open = Megnyitás, Save = Mentés, Exit = Kilépés). A súgóban ez elsősorban a témakörök címénél fontos, hiszen az eredeti szöveg itt sokszor használ igét, igenevet, esetleg kérdő formát. Magyarul mindezen esetekben főnévi szerkezetet használunk. Néhány példa:

 Opening/To Open a Document = Dokumentum megnyitása
 How to Close a Document? = Dokumentum bezárása}}

Hagyomány szerint az „Overview of closing a file” típusú címeket a következő formában fordítjuk: „Fájl bezárása – áttekintés”.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a műveletek lépéseinél magyarul is teljes mondatokat írunk, bármilyen rövidek legyenek is az utasítások:

 #Jelöljük ki a fájlt.
 #Kattintsunk az OK gombra.

Pongyola stílus

Kerüljük a pongyola, túlzottan laza stílust. Az írott nyelv szókincsét használjuk, az olyan szavak, mint muszáj, persze, kéne stb. nem állják meg a helyüket. A példa fájlokat ne tesztecskémtedrága névre kereszteljük el, hanem mondjuk példafájl névre. Ne próbáljunk meg poénkodni, vagy túlzottan egyéni stílust, túlzottan szubjektív véleményt belevinni a fordításba.

Személyes eszközök