Fordítás HOGYAN/Gyakori hibák

A HupWiki-ből...

Bevezetés
Helyesírás
Nyelvhelyesség
Stílus
Szavak és kifejezések
Gyakori hibák
Technikai részletek
Külső hivatkozások

Tartalomjegyzék

Avagy "okos ember más hibáiból tanul" - rovat. Vannak olyan hibák, amiket a legtöbb kezdő fordító elkövet, ezekből álljon itt egy kis gyűjtemény.

Hamis barátok

angol magyar megjegyzés
virtually virtuálisan gyakorlatilag
specific speciális különleges, egyedi
powerful erőteljes hatékony
technically technikailag szigorúan véve
tricky trükkös nehéz, problémás

"A %s-hez..."

A %s és úgy általában, minden változó névelője "a(z)". Két-vagy háromalakú toldalékot pedig nem kap, ugyanezért: mert akármi állhat helyette, nem tudhatjuk, melyik kell. Az egyalakú toldalékok (-ig, -kor, stb) elfogadhatók. A ragozás megkerülésére használt módszerek:

 • ha tudjuk, hogy micsoda a %s (fájl, könyvtár, plazmavető): "a(z) %s [ fájlhoz | könyvtárhoz | plazmavetőhöz ]"
 • ha nem tudjuk, vagy több dolog is lehet: "a következőhöz: %s"
 • ha kis helyre kell beszorítani, vagy egy beviteli mező előtt áll egy "to:" (vagy hasonló): "ehhez:"

"<programneve> is a ..."

Az angol eredetiben gyakran láthatóak ehhez hasonló szerkezetek, névjegy panelen vagy állapotjelzésként, magyarul viszont elég rosszul néz ki az, hogy "Gaim egy multifunkciós csevejkliens". Nyugodtan tegyünk elé egy névelőt, sokkal értelmesebb / jobban néz ki az, hogy "A Gaim egy multifunkciós csevejkliens".

"_Ignore"

"K_ihagy"

Kihagyás, hasonlóan a kivágás, másolás, mentés, megnyitás, stb-hez (de: "alkalmaz", a szabály erősítése és a gombok szélességével való spórolás témája miatt) hasonlóan.

"Mondatközi Nagybetűk"

Általános hiba, hogy ha egy mondaton belül több szó is nagybetűvel kezdődik, azt a magyarban is nagybetűvel kezdik. Ez helytelen, a magyar helyesírás ugyanis nem ismer ilyet (ez Nem a Német Nyelv :) ) és a GNOME HIG sem vonatkozik rá.

Gyorsbillenty_ű ékezet előtt

Lehetőleg ne használjuk. Nem feltételezhetjük ugyanis, hogy mindenki, aki magyar nyelven akarja a grafikus felületű alkalmazásokat használni, rendelkezik magyar billentyűzettel/magyar kiosztást használ.

Gyorsbillentyűk ütközése

Ha egy menün/ablakon belül több menüpont/vezérlőelem is ugyanazzal a gyorsbillentyűvel rendelkezik, akkor annak megnyomása sorrendben aktiválja a vezérlőelemeket, amelyeket a szóközzel/enterrel lehet ténylegesen kiválasztani. Ez megnehezíti a program használatát, így kerülendő. Elkerülésére több, együttesen használandó módszer kínálkozik: - A fordítási fájlban egymást követő sztringek figyelése. Ezek jó eséllyel azonos ablakhoz/menühöz tartoznak, így az ezek közötti átfedések megszüntetése javasolt. - A magyar nyelvben ritkábban előforduló betűk használata, például: c, d, o, p, u, z - Végül az elkészült fordítás tesztelése a program verziókövetőben lévő verziójával.

Két szóköz mondatvégi pont után

Az angol eredetiben van, magyarul: nincs.

Szóköz sztringek végén

Az előbbihez hasonló jelenség amikor sztring végén is áll egy szóköz, például:

 msgid "Options "
 msgstr "Beállítások "

Ezt a szóközt általában azért érdemes meghagyni, mert a kedves programozó sietett és nem állított be normális térközt, helyette egy szóközzel javított a felület megjelenésén. Praktikus hibaként bejelenteni és kérni az eredetiből a szóköz eltávolítását, akár hivatkozva az imént linkelt Gnome HIG-re (ha az adott projektnél ezt figyelembe veszik).

Két sztringből álló mondatok

Néha előfordul, hogy egy mondat két külön msgid-ben van leírva, a kettő között pedig általában valamilyen felületi elem például léptetőgomb áll. Ezt arról lehet felismerni, hogy egymás után két fél-mondat áll, amik "mintha" összetartoznának, és a megjegyzésben az előfordulási helyük csak néhány (<10) sornyira van egymástól. Ilyenkor nem kell nagyon ragaszkodni külön-külön az eredeti sztringek értelméhez, elég, ha a két üzenet együtt adja vissza a teljes mondat értelmét. Például:

 msgid "S_witch off after:"
 msgstr "Kika_pcsolás:"
 msgid "minutes"
 msgstr "perc után"

Ez a programban valahogy így néz ki: Kika_pcsolás: <10> perc után

Nem elérhető, nem kikereshető, nem feldolgozható, nem visszaváltható

Gyakran látni ezekhez hasonló helytelen szerkezeteket kezdő fordítók munkáiban, és egyéb helyeken is, de ezeket ettől még nem érhető el, nem kereshető ki, nem dolgozható fel (és: nem váltható vissza) alakban kell helyesen írni.

6:3

A rövidítés azt jelenti, hogy a három vagy több szóból és hat vagy több szótagból (egy szótagú igekötők és toldalékok nélkül) álló szóösszetételeket a fő összetételi határon kötőjellel kapcsoljuk össze, az olvashatóság megkönnyítése érdekében.

A kétszavas összetételeket egybeírjuk. Például: menüikon, szintaxiskiemelés, sortörés. Az eredetiben ezek általában külön állnak, de ez ne tévesszen meg.

Speciális helyeken lévő üzenetek

Gyakran fordulnak elő olyan üzenetek, amelyek többféleképpen értelmezhetők/fordíthatók, attól függően, hogy hol vannak a programban, például ugyanaz a szöveg lehet egy parancssori kapcsoló, egy program vagy (GNOME esetén) egy GConf-kulcs leírása ugyanúgy, mint egy, a felhasználótól adatokat bekérő ablak címsora, így kezdő fordítók néha az előbbi három esetén is megszólítják a felhasználót, ami adott esetben szükségtelen. Ezeket arról lehet felismerni, hogy a főprogram első <1000 sorában vannak (ez általában a programneve --help segítségével ellenőrizhető), vagy .desktop.in illetve .schemas.in fájlokban. (FIXME: hasonlók még?)

Például, a "Specify a value" üzenet "Érték megadása"-ként fordítandó, ha a fenti három feltétel egyike teljesül, illetve "Adjon meg egy értéket"-ként, ha nem.

CSUPANAGYBETŰS szavak

Általában ezek a parancssori kapcsolók paramétereit jelölik, például: --prefix PREFIX. Parancssori kapcsolók esetén maga a kapcsoló nem fordítandó, a csupa nagybetűs szó viszont igen.

GConf-kulcsok és -értékek

Ez egy GNOME-specifikus dolog, a GConf konfigurációs adatbázisban gyakran fordul elő, hogy a kulcsok leírásai más kulcsok nevére hivatkoznak, illetve ha a kulcs értéke néhány sztring típusú elem egyike kell legyen, akkor ezeket leírással együtt felsorolják. .schemas.in fájlokban fordulnak elő, a szabály velük kapcsolatban az, hogy a kulcsneveket és -értékeket nem fordítjuk (a GConf ezt nem támogatja) és a lehetséges értékek mögé zárójelben odatesszük a fordítást, ha van értelme, például: "Az ablak elhelyezkedése. Lehetséges értékek: top (fent), bottom (lent)". (Nyilván ha n darab kódlapból kell egyet választani, akkor nem.)

Mondatvégi írásjelek

Általában, ha az eredetiben nincs, akkor a fordításban sincs. Felszólító mondatok után, hacsak nem hangsúlyozott felszólításról/figyelmeztetésről van szó, nincs felkiáltójel! Például: "Válasszon ki egy dokumentumot" (fájlválasztó ablak címsora).

A szöveg érthetősége mindenek felett

Az alábbi rész a Fordítás HOGYAN oldalról származik, mondandóját érdemes megszívlelni:

 • A munka megkezdése előtt nézd át a szógyűjteményt, amely egyes angol szavak magyar megfelelőjét tartalmazza a MLDP szerint.
 • Nézz bele egy-két magyarított HOGYANba, és az egyes részeket hasonlítsd össze azok angol változatával. Így könnyebben ráérzel arra, mit és hogyan kell és/vagy érdemes fordítanod.
 • Ragaszkodj az angol eredeti szöveg értelméhez, mondanivalójához, de ne ragaszkodj annak megfogalmazásához/mondatszerkezetéhez.
 • Angolul teljesen másképp kell gondolkodni, mint magyarul. Előfordulhat, hogy egy angol mondatot két magyar mondatra érdemes fordítani és viszont.
 • A minőségi munka érdekében inkább lassan, de precízen fordíts. Teljesen felesleges összedobni valami ferdítés félét, aztán a lektorra bízni, hadd fordítsa le újra az egészet...
 • Ha valamely szó, kifejezés vagy mondat jelentésében bizonytalan vagy illetve végképp nem boldogulsz, kérdezz rá a levelezőlistán, amelyre a A Magyar Linux Dokumentációs Projekt honlapon iratkozhatsz fel. A lista ugyanis ezért (is) van.
 • Ha az angol szó vagy kifejezés látszólag nem illik a mondatba, akkor gyanakodj! Valószínűleg többértelmű szóról/kifejezésről van szó. Például a "double check" kifejezést többen, csont nélkül "dupla ellenőrzés"-nek fordították, ez annyira magyartalan, hogy csak na. A "double check" helyesen "alapos ellenőrzés". Ilyen esetben használjátok a fordítási segédleteket, ha végképp nem boldogulsz, akkor a teendőket lásd az előző bekezdésben.
 • A munka végeztével olvasd végig fordításodat a helyesírási hibákat is figyelve/javítva. Ha épeszű magyar emberként megérted amit abban leírtál, valószínűleg jó munkát végeztél. Tartsd észben: a fordításokat a Linux-felhasználók népes tábora olvassa.
Személyes eszközök