Debian szabad szoftverekre vonatkozó irányvonalai

A HupWiki-ből...

A Debian szabad szoftverekre vonatkozó irányvonalai (Debian Free Software Guidelines - DFSG)

Tartalomjegyzék

1. Szabad terjesztés

A Debian összetevőinek licence senkit sem korlátozhat abban, hogy a szoftvert különböző forrásokból származó programokból felépített szoftverdisztribúciók összetevőjeként eladják vagy továbbadják. Az ilyen jellegű eladásokra vonatkozóan a licenc semmiféle szabadalmi vagy egyéb díj megfizetését nem követelheti meg.

2. Forráskód

A programnak tartalmaznia kell a forráskódot, és a lefordított változat mellett engedélyeznie kell a forráskód terjesztését is.

3. Leszármazott munkák

A licencnek lehetővé kell tennie a módosításokat és leszármazott munkák készítését, és engedélyeznie ezek terjesztését az eredeti szoftver licencével megegyező licenc hatálya alatt.

4. A szerző forráskódjának sértetlensége

A licenc korlátozhatja a forráskód módosított formáinak terjesztését, de _csak_ abban az esetben, ha emellett lehetővé teszi "patch fájlok" együttes terjesztését a forráskóddal, amelynek segítségével a program módosítása elvégezhető a fordítás során. A licencnek kifejezetten engedélyeznie kell a módosított forrásból összeállított szoftver terjesztését. A licenc megkövetelheti, hogy a leszármazott munkák neve vagy verziószáma az eredeti szoftverétől eltérjen. (Ez egy kompromisszum. A Debian csoport arra buzdít minden szerzőt, hogy ne korlátozzák se a forrás-, se a bináris fájlok módosítását.)

5. Mentesség a személyekkel vagy csoportokkal szembeni diszkriminációtól

A licenc semmilyen személlyel vagy csoporttal szemben nem alkalmazhat megkülönböztetést.

6. Mentesség a felhasználási területekkel szembeni diszkriminációtól

A licenc senkit nem korlátozhat abban, hogy a programot egy adott felhasználási területen alkalmazza. Például nem korlátozhatja egy adott program üzleti vagy génkutatásban való felhasználását.

7. Licenc terjesztése

A programra vonatkozó jogoknak úgy kell vonatkoznia mindenkire, akik hozzájutnak a programhoz, hogy ne legyen szükség további licenc elfogadására.

8. A licenc nem kötődhet a Debianhoz

A programra vonatkozó jogok nem függhetnek attól, hogy a program a Debian része vagy sem. Ha a program a Debian rendszertől elkülönítve kerül felhasználásra vagy terjesztésre, de ez a programlicencnek megfelelő módon történik, akkor a programhoz hozzájutók mindegyikének azonos jogokkal kell rendelkeznie azokhoz képest, akik a Debian rendszerrel együtt jutottak a programhoz.

9. A licenc nem érinthet más szoftvereket

A licenc nem tartalmazhat a licenc szoftverrel együtt szállított szoftverekre vonatkozó korlátozásokat. Például a licenc nem határozhatja meg, hogy a vele azonos adathordozón található programok mindegyikének szabad szoftvernek kell lennie.

10. Példalicencek

A "GPL", a "BSD" és az "Artistic" licenceket "szabad" licencnek tekintjük.

Annak ötlete, hogy a "szabad szoftver közösséggel való társadalmi szerződésünket" megfogalmazzuk, Ean Schuesslertől származik. A dokumentum első vázlatát Bruce Perens írta, és 1997. júniusában a Debian fejlesztői tábora egy egyhónapos e-mail konferencia során finomította, ezt fogadták el a Debian projekt nyilvánosan megfogalmazott vezérelveként.

Bruce Perens a későbbiekben eltávolította a Debianra jellemző részeket a Debian szabad szoftverekere vonatkozó irányvonalaiból, így jött létre a „A nyitott forrás meghatározása”.

Jelen dokumentumot más szervezetek is felhasználhatják saját dokumentumaik létrehozásának alapjául. Amennyiben így történik, kérjük a Debian-projekt nevének megemlítését.

Lásd még a Debian Társadalmi Szerződést

Licenc

Copyright (c) 1997-2004 by Software in the Public Interest, Inc. This materialmay be distributed only subject to the terms and conditions set forthin the Open Publication License, v1.0 or later (the latest version ispresently available at http://www.opencontent.org/openpub/).

Személyes eszközök