Bash

A HupWiki-ből...

GNU Bourne Again SHell

A Bash egy sh-kompatibilis parancsnyelv-értelmező, ami a szabványos bemenetről vagy egy fájlból olvasott parancsokat futtat. A Bash a Korn és a C shell (ksh és csh) jó vonásait is ötvözi.

A Bash célja az IEEE POSIX Shell és Eszközök (IEEE Munkacsoport 1003.2) meghatározását megvalósítani.

A Bash név (a hacker-hagyományoknak megfelelően) szóvicc: az eredeti /bin/sh írójának, Steven Bourne-nak a nevéből, illetve az "újjászületett keresztény" (born-again Christian) kifejezésből összegyúrva kb. "következő generációs parancsértelmező" a jelentése, mindenféle vallási felhang nélkül. A szó maga "ütés"-t is jelent.

Tartalomjegyzék

Tippek

Bash completion

Másnéven bash programozható kiegészítés. Rengeteg programnál képes a paraméterek kiegészítésére, pld.: apt-get ins[TAB] sloca[TAB]
Beállítása: /etc/bash.bashrcben az "enable bash completion in interactive shells" után következő # jeleket távolítsd el.

Bash tuning

ellenőrizd, hogy az '/etc/bash.basrc'ben az "# enable bash completion in interactive shells" után következő rész #telen legyen (tehát a programozható kiegészítés be legyen kapcsolva);
érdemes még beírni a végére:

#megerősítést kérjen állomány felülírás előtt
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
#alias rm='rm -i'
#könnyen értelmezhető 'df'
alias df='df -h'
#a history megnövelés
export HISTSIZE=1000
export HISTFILESIZE=1000
#sorduplázás hanyagolása a historyban, és az mc sem fogja teleírni
export HISTCONTROL=ignoreboth
#bőbeszédűbb 'less'
export LESS='-M'

Megj.: a 'cp', 'mv' és 'rm' parancsokat érdemes megtoldani egy '-v' kapcsolóval, így mindig egyértelmű, hogy mit csinálnak.

A felhasználónál a '~/.bashrc'-ben cseréld le az eredeti "ls=" sort, így az 'ls' kimenete sokkal használhatóbb lesz:

alias ls='ls --color=always -a -h -F -s'

és az "If this is an xterm set the title to user@host:dir" után szedd ki a #eket, így az xterm ablak fejléce alapján könnyen beazonosítható lesz, melyik ablakban mi történik
a /root/.bashrcbe írd be a fenti "alias ls=" sort és a "If this is an xterm set the title to user@host:dir" után következő részt.

az '/etc/profile'-ban szerepeljen a következő sor (a vcken történő tényleges loginnál is betöltse a központi bashrc-t): source "/etc/bash.bashrc"

Hasznos billentyűzetkombinációk

  • ctrl+c = futó program megszakítása (vagy új sor kezdése)
  • ctrl+d = logout (vagy kurzor alatti karakter törlése)
  • ctrl+l = képernyő törlése és újbóli kirajzolása
  • ctrl+u = a kurzortól balra lévő részt törli
  • ctrl+k = a kurzortól jobbra lévő részt törli
  • ctrl+z = futó program pause ('jobs' kilistázza, 'fg' újra aktivizálja)
  • ctrl+v = a tab, mint karakter használható

Külső hivatkozások

Személyes eszközök