Algoritmus

A HupWiki-ből...

A számítógép csak azt a szűk utasításkészletet tudja végrehajtani, amit gépi utasításként benne tárolnak. Ezért ha egy problémát számítógéppel szeretnénk megoldani, meg kell adnunk a megoldás menetét a számítógép számára érthetõ utasításokkal. Ehhez elõször ki kell dolgoznunk a feladat megoldásának algoritmusát.
Az algoritmus a feladatok megoldásának az egymás utáni lépésekkel megadott eljárását jelenti. Az algoritmus még nem kötõdik konkrét számítógéphez, általában valamilyen algoritmus-leíró nyelven szokták megfogalmazni. Az algoritmust a számítógéppel egy programozási nyelv segítségével kell közölni. Azt a folyamatot, amely során egy algoritmus lépéseit egy programnyelv utasításaival leírjuk, kódolásnak nevezzük. Az így létrejött utasítássorozat a program.

Bővebb információk:

Kapcsolódó témák:

Személyes eszközök